Wat en hoe?

Spastisch en Spasticiteit

Wat is spasticiteit? Waarom heeft mijn baby zijn duim zo krampachtig in zín vuistje? Waarom beweegt het zo raar met armen en benen? Waarom lacht mijn kind zo vreemd en onverwacht? Waarom voelt mijn kind zo stijf aan? Waarom is het gezicht zo verkrampt, zo scheef? Waarom steeds dat kwijlen? Waarom praat mijn kind zo moeilijk? Waarom doet mijn kind nog niets? Waarom loopt mijn kind zo moeilijk? Iedereen die in aanraking komt met een spastisch kind zal deze vragen herkennen. Ze leiden vanzelf naar de vraag:wat is spasticiteit? Spasticiteit is een bewegingsstoornis van de hersenen, ofwel cerebrale parese. Letterlijk vertaaldbetekent het hersenverlamming. Het geeft aan dat een deelvan de hersenen door een beschadiging niet of andersfunctioneert dan normaal. Dat deel is beschadigd. De cerebrale bewegingsstoornis uit zich op heel verschillendemanieren, waarbij er ook combinaties van uitingsvormenmogelijk zijn. Spasticiteit is ťťn van die vormen en uit zichmeestal door een sterke spierspanning (tonus). Deze spier-spanningen komen vooral voor wanneer het kind van planis iets te gaan ondernemen, met iets bezig is, bij opwindingof andere emoties. Het gebruik van het woord verlamming in verband metspasticiteit kan verwarrend zijn. Immers, spastische kinderenvoelen soms sterk en stijf aan. Bedoeld wordt echter dat de hersenen niet in staat zijn de juiste spanning aan de spieren(door) te geven en ze onderling op de goede manier te latensamenwerken. Meestal heeft de stoornis betrekking op hetgedeelte van de hersenen dat te maken heeft met bewegenen spreken. Oorzaken: De wetenschap heeft nog niet alle oorzaken van de cerebraleparese gevonden. Als mogelijke factoren kunnen wordengenoemd: beschadiging van de hersenen voor, tijdens of kort na degeboorte, als gevolg van zuurstofgebrek; vroeggeboorte; een te laag geboortegewicht; ziekte of andere moeilijkheden tijdens de zwangerschap; een ongeval of hersenziekte na de geboorte. De cerebrale bewegingsstoornis is geen ziekte. Spastische mensen kunnen gezonde kinderen krijgen; in ieder gezin kan een spastisch kind geboren worden. Mogelijk is bij eenklein percentage van de gevallen sprake van erfelijkheid.GevolgenCerebrale parese kan verschillende gevolgen hebben: spasticiteit: een verhoogde of sterke spierspanning.Vooral bij activiteiten en/of emoties, maar ook wel in rust. De onderlinge samenwerking van de spieren is niet zoals die hoort te zijn; chorea-athetose: vreemde en onverwacht snelle (chorea)of trage (athetose) onwillekeurige bewegingen. Daarbij kaneen verhoogde of juist verlaagde spierspanning optreden.Het is voor het kind moeilijk om een vaste houding te vinden; ataxie: ongecoŲrdineerde motoriek, waardoor het moeilijkis om gericht te bewegen; floppy infant: de spierspanning is laag. Deze vorm komtsoms bij heel jonge kinderen voor. Op latere leeftijd kanspasticiteit of een andere vorm aan het licht komen.Soms kunnen ook stoornissen als slecht zien, slecht horenen epilepsie een rechtstreeks gevolg zijn van de hersen-beschadiging. Spasticiteit heeft niet per definitie invloedop de mentale en cognitieve vermogens van het kind, alzullen zaken zoals begrip, handelen en opmerkzaamheidvaak langzamer tot ontplooiing komen. Behandelmogelijkheden: Beschadigde hersencellen zijn niet te herstellen. Door zovroeg mogelijk met de juiste behandeling te beginnen,kunnen de gevolgen soms beperkt blijven. Tijdens de behandelingen van uw kind zal in elk geval geprobeerd worden lichamelijke functies zoveel mogelijk te optimaliseren.Mensen hebben vele hersencellen, die gedeeltelijk de taakvan de beschadigde cellen zouden kunnen overnemen.De mate waarin verschilt per persoon. Voor deze behandelingis specialistische hulp van paramedici nodig, zoals eenfysio- of ergotherapeut en een logopedist. De behandeling van kinderen gebeurt bijna altijd door specialistische spasticiteit.

Medische portals voor meer en algemene informatie

 • Op http://www.verpleegkunde.startkabel.nl/ vind je veel links

 • Op dit moment bestaan er duizenden sites waar consumenten medische informatie vandaan kunnen halen. Het aanbod is daardoor onoverzichtelijk en bovendien niet altijd actueel en betrouwbaar. Reden voor het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie om een portaal, http://www.gezondheidskiosk.nl/, te openen, die als startpagina de gebruiker naar betrouwbare en toegankelijke informatie over medische zaken leidt.
 • http://www.medischestartpagina.nl/) Een  initiatief voor een startpagina is Medischestartpagina.nl () waarvan de basis gelegd is door een arts, die medische informatie op het web op een heldere manier toegankelijk wil maken voor zowel consumenten als medici.
 • Identiek hieraan is de informatie op Ziekenhuis.nl (http://www.ziekenhuis.nl/)via de rubriek 'Medische links', maar deze site bevat naast links ook achtergrondinformatie en interactieve diensten.
 • De online apotheek op http://www.apotheek.nl/ is een website waar gebruikers betrouwbare en toegankelijke  informatie kunnen vinden over geneesmiddelen. Naast informatie over geneesmiddelen kan is het ook mogelijk een vraag te stellen aan de web-apotheker en te zoeken in een bestand van veel gestelde vragen.
 • Op http://www.gezondheidsplein.nl/ is alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Men kan hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van emoties met anderen.
 • Op het gebied van zorg en ICT heeft de Amsterdamse Stichting Sterrekind onlangs de SWIFT-prijs gekregen voor het ontwikkelen van de virtuele wereld Sterrekind (http://www.sterrekind.nl/) speciaal voor kinderen met een chronische of ernstige ziekte, die lange tijd of met regelmaat in een zorginstelling moeten doorbrengen. In deze wereld kunnen zij veel doen waar hun ziekte hen in het echte leven bij in de weg zit: spelen, leren en in woord en beeld communiceren met familie, vriendjes en andere zieke kinderen. Het Belgische SWIFT-fonds bekroont elk jaar een origineel project op het gebied van nieuwe communicatie- en informatietechnologieen.

Lichaamstaal  

 • Lichaamstaal.com
  Op deze site zullen wij de verschillende aspecten van lichaamstaal belichten. Ook kun je literatuur en vinden die relatie hebben met het onderwerp lichaamstaal.
 • lichaamstaal.pagina.nl
  Startpagina voor dit onderwerpsgebied

Verslaving en verslavingszorg

 • Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg
  Ondersteunt lidinstellingen op het gebied van verslavingszorg, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen en onderhoudt het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

  Trimbos-instituut
  Het Nederlands centrum voor geestelijke gezondheidszorg herbergt veel publieksinformatie over drugs en alcohol op haar site

Verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Bisschop Bekkers Instituut
  Het BBI stelt zich ten doel wetenschappelijk onderzoek op het terrein van verstandelijke handicaps en de zorg aan verstandelijk gehandicapten te stimuleren en uit te voeren. Er is een bibliotheekcatalogus on-line beschikbaar

  Federatie van Ouderverenigingen verstandelijk gehandicapten
  De Federatie van Ouderverenigingen is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die opkomen voor mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten. Via de on-line bibliotheek verwijzen vele internetbronnen naar andere organisatie op het gebied van de verstandelijk gehandicaptenzorg

  Zetnet
  Een platform voor informatie-uitwisseling en discussie over de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. In de rubriek "Bladen en Literatuur" worden de inhoudsopgaven, met daarbij een korte beschrijving per artikel, van een aantal (vak)bladen weergegeven waaronder de tijdschriften Klik, MGV en Markant

Voeding

 • Borstvoedingspagina
  Een aantal Nederlandse organisaties op het gebied van borstvoeding bieden een startpagina met veel (ook Engelstalige) informatie
 • Stichting Voedselallergie
  PatiŽntenorganisatie voor voedselallergie en voedselintolerantie
 • Voedingscentrum
  Stichting Voedingscentrum Nederland is een vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid, kwaliteit en veiligheid. Via de bibliotheek zijn literatuurlijsten op aanvraag verkrijgbaar

Ziekenhuizen

 • Digitale Dokter
  Het startpunt voor het zoeken naar betrouwbare informatie over allerlei ziekten, medische termen (woordenboek) en de gegevens van alle ziekenhuizen in Nederland

  Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis
  De Vereniging Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het welzijn te bevorderen van het kind vůor, tijdens en na een opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuis.nl
  Naast informatie over alle ziekenhuizen in Nederland bevat ziekenhuis.nl o.a. een medische encyclopedie, een medicijngids en medische en verpleegkundige protocollen

 

Ziekten

 • Alzheimer Nederland
  Deze stichting geeft voorlichting over dementie (waaronder de ziekte van Alzheimer) en biedt hulp aan patiŽnten, familie en directe verzorgers
 • Digitale Dokter
  Het startpunt voor het zoeken naar betrouwbare informatie over allerlei ziekten, medische termen (woordenboek) en de gegevens van alle ziekenhuizen in Nederland

  Integrale Kankercentra in Nederland
  Het centrale adres van de regionale netwerkorganisaties in de oncologie. De kankercentra willen een kwalitatief goede zorg voor de kankerpatiŽnten in Nederland bereiken. Elk kankercentrum biedt haar eigen informatie over deskundigheidsbevordering, medische en verpleegkundige richtlijnen en patiŽnteninformatie
 • ISIS
  Het Infectieziekten Surveilance Informatie Systeem (ISIS) geeft een gedetailleerd overzicht van de infectieziekten in Nederland. Via de GGD-site en daarna LCI-Protocollen krijgt men informatie over het ziektebeeld (diagnostiek, therapie en preventie) Aan de orde komen o.a. HIV-infectie, hepatitis en tuberculose
 • Osteoporose Stichting en Vereniging
  Deze stichting geeft informatie en advies over de oorzaak, preventie en behandeling van osteoporose
 • Platform Pijn en Pijnbestrijding
  Platform pijn en pijnbestrijding richt zich op de doelgroepen patiŽnten, artsen en verpleegkundigen

  Pijn Kennis Centrum
  Het PKC van het academisch ziekenhuis Maastricht verschaft informatie over pijn en pijnbehandeling aan zowel patiŽnten als zorgverleners
 • Van BURNOUT naar BURNIN
  Een onafhankelijk informatie- en communicatieplatform over stress en burnout

Online tijdschriften

 


problematisch zaken ongewenste effecten apparatuur welke conclusie click hier punt 1 punt 2 punt 3